Kanvas Studios Buzzworthy White/Gold Medallion w/Metallic